česky   english

V naší poradně provádíme především tato ultrazvuková vyšetření

  • Echokardiografie
  • Duplexní sonografie žil
  • Duplexní sonografie karotických a vertebrálních tepen
  • Ultrazvukové vyšetření je nebolestivé neinvazivní vyšetření využívající zobrazení tělesných orgánů za pomoci ultrazvukových vln.
  • V průběhu echokardiografického vyšetření zjišťujeme velikost a funkci srdečních oddílů, hodnotíme stav srdečních chlopní a stanovujeme průběh toku krve v srdci. Echokardiografie dnes patří mezi základní vyšetření v kardiologii.
  • Duplexní sonografie žil je ultrazvukové vyšetření, při kterém se zjišťuje stav žilní soustavy dolních a horních končetin. Duplexní sonografie žil se nejčastěji využívá při podezření na trombózu (ucpávání) žil dolních končetin.
  • Duplexní sonografie karotických a vertebrálních tepen informuje o toku krve v cévách, které zásobují mozek. Vyšetření se uplatňuje u nemocných s podezřením na poruchu prokrvení mozku (například u nemocných po mozkové cévní příhodě a u nemocných se závratěmi). Vyšetření má rovněž své místo při stanovení léčebného postupu u pacientů s rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění (u pacientů s cukrovkou, se zvýšeným obsahem tuku v krvi, u nemocných s vysokým krevním tlakem či u kuřáků)